Jönköpings lokal-tv drivs som en ideell förening. Här är styrelsens ledamöter:

Kent Sandén, ordförande

Andreas Westman, vice ordförande

Simon Brehmer, sekreterare

Eva-Lotta Palm, kassör

Christer Ask, ledamot

Börje Ericsson, ledamot

Ulf Svensson, ledamot