Jönköpings LokalTV drivs som en ideell förening. Här är styrelsens ledamöter:

Daniel Ihreborn, ordförande

Börje Ericsson, sekreterare

Christer Ask, kassör

Bengt Kinell, ledamot

Joakim Staf, ledamot

Patrik Casta, ledamot

Per-Allan Axén, ledamot

Raymond Paska, ledamot

Ulf Svensson, ledamot

Daniel Johansson, suppleant