Som du nog känner till kräver Myndigheten för radio och tv att en organisation som vill sända tv utser en ansvarig utgivare. Ansvarig utgivare är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås i sändningen, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Jönköpings lokal-tv-förening har anmält ordförande Kent Sandén som utgivare men ni som sändande medlem måste utse en egen ställföreträdande utgivare innan lokal-tv-föreningen tillåter att ni sänder ert evenemang eller program.

På sidan Bli medlem finns länk till ett formulär där ni anger vem i er organisation som är ansvarig utgivare för era sändningar. I formuläret anger ni också bland annat vilken typ av program och i vilken omfattning ni vill sända.