___OLD___Ansvarig utgivare

Som du nog känner till kräver Myndigheten för radio och tv att en organisation som vill sända tv utser en ansvarig utgivare. Ansvarig utgivare är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås i sändningen, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Jönköpings lokal-tv-förening har anmält ordförande Kent Sandén som utgivare men ni som sändande medlem måste utse en egen ställföreträdande utgivare innan lokal-tv-föreningen tillåter att ni sänder ert evenemang eller program.

På sidan Bli medlem finns länk till ett formulär där ni anger vem i er organisation som är ansvarig utgivare för era sändningar. I formuläret anger ni också bland annat vilken typ av program och i vilken omfattning ni vill sända.