Fredag 11/6   

17.00 Föreläsning från JU. Södra Munksjön – utmaningar och möjligheter i Jönköpings Nya Stadsdel. Henric Wahlgren, Projektledare Hållbar Utveckling

18.00  Sommarkonsert presenterad av Pingstkyrkan i Jönköping (repris från 6 juni)

Lördag 12/6

13.30  Föreläsning från JU. Boendesegregation och arbetsmarknadsintegration – hur lösa dagens samhälleliga utmaningar? Sofia Wixe, ek.dr i nationalekonomi

17.00 Calle Örnemark besöker Gratangen i Norge för invigning av konstverket Förlisningen. Producent Christer Möller

Söndag 13/6  

10:30 Direktsändning från Pingstkyrkan

13:00 Gudstjänst från Svenska kyrkan

Måndag  14/6

18.00 Föreläsning från JU – Din gångstil är unik! – Funktionshinder, brottsutredningar och gånganalyser. Nerrolyn Ramstrand, docent i ortopedteknik (repris)

19.00 Film från Jönköping Södras Jubileumsår 1952  Från Jönköpings Folkrörelsearkiv, speaker Lars-Göran Åkerberg  (Repris)

Tisdag 15/6

19:00 Gudstjänst från Svenska Kyrkan (repris)

20:00 Grännö Media. Dagens program visar filmen om Lapp-Lisa. Musik med John Bauer Brass i Ödestugu Kyrka i en historisk inspelning.

Onsdag 16/6

19.00 ”Men det finns sådant hon inte skriver om…”
Patricia Hallman samtalar med författaren och radiorösten Margareta Andermo om hennes
senaste bok om uppväxten i Belgiska Kongo. Och att ensam komma hem till Sverige i unga år.

20:00 Föreningen Lellelörda presenterar levande och lokal musik.

Torsdag 17/6

19:00 Sinnesro –  Musikgudstjänst från Kristine Kyrka (repris)

20:00 Mitt Jönköping presenteras av Henric Grännö (repris från tisdagen)

Fredag 18/6

17.00 Föreläsning från JU. Boendesegregation och arbetsmarknadsintegration -hur lösa dagens samhälleliga utmaningar? Sofia Wixe, ek.dr. i nationalekonomi) (repris)

18.00  Skådespelet Slottet Brinner – Ett festspel vid Trehundraårsminnet av Wisingsborgs
brand. Från 2018. Foto Christer Möller

Lördag 19/6

13.30  Föreläsning från JU. Nedslag i homohistorien – det var på piren och torget det hände!
Erik Lindfelt, författare och journalist

17.00 Calle Örnemark intervjuas av Pelle Nyquist 2011 (repris)

Söndag 20/6

10:30 Direktsändning från Pingstkyrkan

13:00 Gudstjänst från Svenska kyrkan

 

Avvikelser kan förekomma