___OLD___Bli medlem

Din förening, ditt företag eller din organisation kan bli medlem i Jönköpings lokal-tv-förening om ni vill stödja föreningens verksamhet eller själva sända tv. Sändningen kan ni genomföra själva, eller kanske med hjälp av studenter eller produktionsbolag.

För att bli medlem behöver ni göra två saker:
1. Fyll i formuläret ”Om dina sändningsönskemål …” som ger oss en uppfattning om ungefär hur mycket ni vill sända och vilka ni är.
2. Kontakta oss här eller skicka ett mejl och ange att ni vill bli medlemmar.

Välkommen som medlem!