___OLD___Om oss

Vi är en ickekommersiell lokal-tv-kanal som står öppen för alla som har en lokal förankring oavsett åsiktsriktning, och som vill sända tv på demokratisk grund. Vi sänder både i tv och på webben. Din förening, ditt företag eller din organisation kan bli medlem och själv sköta produktionen, eller låta andra producera åt er.

Själva tv-kanalen är liksom SVT:s kanaler en så kallad must carry-kanal. Kabel- och IPTV-operatörer är alltså skyldiga att se till att alla i Jönköping med omnejd kan se kanalen. Vår bedömning är att vi i dag når ca 50 000 hushåll i Jönköpings kommun via tv.