___OLD___Styrelse

Jönköpings LokalTV drivs som en ideell förening. Här är styrelsens ledamöter:

Christer Ask, ordförande, kassör

Börje Ericsson, sekreterare

Håkan Sandberg, ledamot

Bengt Kinell, ledamot

Joakim Staf, ledamot

Patrik Casta, ledamot

Per-Allan Axén, vice ordförande

Raymond Paska, ledamot

Ulf Svensson, ledamot